Flygel- och Pianostämning, renoveringar, Service och reparation av digital- och elpianon

Pianoservice olika tjänster
Målet är att få varje ton att ”sjunga” att man får lust att ta nästa ton och nästa ton....

Pianostämning är en konstform, att få åttiåtta toner att samverka till en fullkomlig harmoni är målet för varje stämning och beroende på konstruktion och hantverk kan det bli verklighet.... Varje sträng alstrar övertoner enligt övertonsskalan och det är dom övertonerna man lyssnar till i deras förhållande till andra toner och lägger då grunden till en fin stämning ( temperatur ) vidare utifrån en väl lagd temperatur stämmer man uppåt eller nedåt och utgår från den temperatur man lagt.
Att stämma ett piano eller flygel medför en rad utmaningar beroende på hur bra flygeln/ pianot är konstruerat. Ibland är man tvungen att kompromissa då konstuktionen inte riktigt har nått ända fram. Man kan generellt säga att en konsertflygel på 2,75 meter faller bättre ut än ett kammarpiano typ. Är helt enkelt lättare att stämma än ett litet piano.

  • Intoneringar, optimal klangfärg

  • Optimal klangfärg, Större spelglädje

  • Mekanik och tangenter, verkstad utrustad med nödvändiga verktyg

  • Jag tar mig an Fender Rhodes och Wurlitzer elpianon.

Mina verktyg

En kort presentation över några av de verktyg jag använder

Stämnyckel

Piano, flygel
Används vid stämning av pianon och flygel

Min hörsel

Hörsel, en god och fungerande
En person som hör bra kan uppfatta, sortera och tolka ett brett spektra av ljud, från en surrande mygga till vrålande jetmotorer. Spannet brukar sträcka sig mellan 20 och 20 000 hertz (svängningar per sekund). Störst är känsligheten i intervallet 500–4 000 hertz, där ljudet av mänskligt tal ligger.

Stämgaffel

används till piano flygel
En stämgaffel ger efter en tid ifrån sig bara en frekvens, vilket gör den lämplig att ge referens- eller stämton då man stämmer instrument och för att ge ton vid a cappella-sång

Referenser

Ett urval av de kunder jag arbetar med